مطالب جدید

معرفی ساز مراژ از سری سازهای ابداعی استاد ژاله

 

مراژ دارای سه سیم از سری سیمهای ویولون سل و شانزده پرده می باشد

 

طنین صدای مراژ کاملا منحصرا به فرد است

مشاهده تصاویر بیشتر از مراژ

در ادامه اجرای دو قطعه که با ساز مراژ اجرا گردیده اند را می توانید بشنوید 

قطعه ی آوازی با ساز مراژ از  احمد موسوی

قطعه ی ضربی  با ساز مراژ از احمد موسوی

 

منتشرشده در سازهای ابداعی